logo
Menu
O nas

Do priorytetów działania Stowarzyszenia należy umożliwianie uprawiania dyscyplin sportowych związanych ze sportami wodnymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków, rozwijanie zamiłowań do uprawiania sportu i turystyki. Naszą rolą jest aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, prowadząc zajęcia z żeglarstwa.

Zawodnicy stowarzyszenia odnoszą sukcesy i stają na najwyższych stopniach podium w regatach ogólnopolskich oraz świata. Nasi zawodnicy grupy Optimist corocznie startują w regatach w całej Polsce, we Włoszech, Hiszpanii i Chorwacji zdobywając tytuły mistrzowskie. Zawodnicy grupy ILCA/Laser są Mistrzami Polski i Europy oraz są członkami reprezentacji Polski. Na Mistrzostwa Świata w Omanie , zostało zakwalifikowanych tylko 3 Polaków- 3 z Iławy – 3 zawodników Stowarzyszenia Sportów Wodnych. To znaczy, że w Iławie szkolimy najlepszych. Nasza zawodniczka, Agata Barwińska w 2021 roku wywalczyła tytuł Vice Mistrzyni Świata Seniorów w klasie ILCA oraz tytuł Mistrzyni Europy i Mistrzyni Polski Seniorów. Iga Wielczyk wraz z Pauliną Rutkowską z YKP Gdynia zdobyła MP w klasie 420. Jan Rohde, zdobył złoty medal Olimpiady Młodzieży 2022 w klasie ILCA. W naszym klubie szkolimy Mistrzów!

Stowarzyszenie prowadzi regularne zajęcia dla grup regatowych dla dzieci na łodziach klasy Optimist w wieku 6-14 lat, ILCA( Laser) dla młodzieży w wieku od 14 r.ż., Stowarzyszenie prowadzi również cykl szkoleń żeglarskich dla dorosłych oferując regularne zajęcia od maja do listopada oraz zajęcia dla seniorów realizując projekt “Akademia Żeglarska dla Seniorów”. Podczas wakacji organizujemy “Wakacyjną Akademię Żeglarską”. Są to półkolonie żeglarskie, na których obsługujemy corocznie ponad 300 dzieci. Organizuje również regaty – Yellow Cup – Oldboje na Małym Jezioraku w optimistkach. Nasz Sztandarową imprezą są Regaty Pomarańczowe, jedne z najstarszych regat. Rokrocznie regaty te przyciągają do Iławy liczna grupę młodych żeglarzy z całej Polski – nasz rekord to 389 uczestników.

Od dwóch lat, 11 listopada organizujemy Regaty Niepodległościowe Warmii i Mazur w formule matchracingu. Jesteśmy również organizatorem Drużynowych Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist oraz współorganizatorami Regat o Błękitną Wstęgę Jezioraka. Stowarzyszenie realizuje również ogólnopolski program PGE PolSailng oraz PGE Cała Rodzina Pod Żaglami, organizowany przez Polski Związek Żeglarski. Od 2019 roku Stowarzyszenie we współpracy z Gminą Miejską Iława jest realizatorem programu “Rozwój Pozaszkolnych Form Szkoleń Żeglarskich” w Iławskiej Ekomarinie.

Głównym celem Stowarzyszenia Sportów Wodnych jest prowadzenie działalności sportowej, wspieranie rozwoju żeglarstwa oraz innych sportów wodnych dzieci i młodzieży na bazie i w ścisłej współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Iławie.
obrazek o nas
obrazek w galerii
obrazek w galerii
obrazek w galerii
obrazek w galerii

Głównym celem Stowarzyszenia Sportów Wodnych jest prowadzenie działalności sportowej, wspieranie rozwoju żeglarstwa oraz innych sportów wodnych dzieci i młodzieży na bazie i w ścisłej współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Iławie. Ponadto do priorytetów działania Stowarzyszenia należy umożliwianie uprawiania dyscyplin sportowych związanych ze sportami wodnymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków, rozwijanie zamiłowań do uprawiania sportu i turystyki. Naszą rolą jest aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, prowadząc zajęcia z żeglarstwa. Na zadania statutowe, klub stara się pozyskać finansowanie z różnych źródeł. Dużym wsparciem dla naszej działalności są jednostki samorządowe, sponsorzy i rodzice uczestników. Co roku przygotowujemy także wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki na wsparcie dla naszej małej społeczności.

Zachęcamy też do aktywności na wodzie osoby 50+organizując kolejną edycję Akademii żeglarskiej dla Seniora.

Pozyskane środki wspierają działalność klubu, dzięki temu zawodnicy i uczestnicy zajęć oferowanych przez nasz klub dysponują sprzętem żeglarskim i asekuracyjnym, mają możliwość szkolenia swoich umiejętności w Polsce i za granicą. Stałym celem działania Stowarzyszenia jest troska o utrzymanie odpowiedniej klasy sprzętu sportowego grup trenujących w SSW MOSco umożliwi uzyskanie wyników podczas regat. Podtrzymywane są także tendencje z ostatnich lat polegające na działaniach zmierzających do rozwoju ilościowego i jakościowego szkolenia.

Dzięki temu liczba dzieci uczęszczających na zajęcia rokrocznie rośnie. Różną formą szkolenia w roku 2016 objęto 100 dzieci i młodzieży.